ขออภัยกำลังปรับปรุงระบบ

FM.96.25 MHz.

191 ม.15 ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

FM.92.75 MHz.

1/21-22 ถ.ราษฏร์คนึง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

FM.91.75 MHz.

สถานวิทยุคนรักเพลง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น